Wycena nieruchomości

Wycena

Rzeczoznawca majątkowy, to osoba, która posiada uprawnienia do określania wartości nieruchomości.Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega całkowitej ochronie prawnej. Uprawnienia jakie nabyła dana osoba, skutkują wpisaniem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Rejestr ten prowadzony jest przez właściwe ministerstwo do spraw budownictwa. Rzeczoznawca ma prawo nie tylko do określania wartości nieruchomości, ale również do ustalania wartości maszyn oraz urządzeń, które są trwale związane z nieruchomością. Osoba, która jest rzeczoznawcą majątkowym ma swoje obowiązki, które musi przestrzegać i z których nie może się wycofać. Podczas wykonywania wyceny nieruchomości, może wybrać sobie jedną z pośród ustalonych metod. Jego zadaniem jest nie tylko określenie wartości nieruchomości, ale również ustala, jakie oraz komu przysługują prawa do własności danej nieruchomości.

W momencie kiedy chcemy sprzedać nieruchomość, wiemy, że konieczne jest z naszej strony zatrudnienie rzeczoznawcy majątkowego, który dokona wyceny nieruchomości. Przeprowadzając wycenę rzeczoznawca określa następujące wartości: rynkową nieruchomości, odtworzeniową nieruchomości, jak również katastralną nieruchomości. Wartość rynkowa określana jest dla nieruchomości, które mogą stać się przedmiotem obrotu. W tej kwestii wartość ma na celu określenie, przewidzenie ceny nieruchomości, jaka będzie możliwa do uzyskania na rynku. Druga wartość to odtworzeniowa nieruchomości. Ten rodzaj wartości określa się dla nieruchomości, które nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, również wtedy, kiedy wymagają tego przepisy szczególne. Jaka jest więc wartość tej nieruchomości? Mianowicie równa kosztom jej odtworzenia uwzględniając stopień jej zużycia. Ostatnia wartość nieruchomości, a mianowicie katastralna, jest ustalana dla tych nieruchomości, o których jest mowa w przepisach o podatkach od nieruchomości. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia wyceny nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy. Podczas jej przeprowadzania, ma on prawo do podjęcia decyzji o odpowiednim sposobie podejścia do wyceny. Wybór wykonuje spośród czterech możliwych podejść wyceny. Wyróżniamy między innymi podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe, jak również i mieszane. Najczęściej podejmowane jest podejście porównawcze, która jak sama mówi porównuje różne nieruchomości o tej samej powierzchni. Podczas dokonywania wyceny tutaj należy wziąć pod uwagę kilka czynników, między innymi: rynek nieruchomości, wyposażenie, standard, jak również piętro, czy lokalizacja. Drugie podejście: dochodowe, stosowane jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nieruchomość może przynieść dochód. Podejście kosztowe polega na określeniu wartości zakładając z góry, że wartość nieruchomości odpowiada kosztom jej odtworzenia. Należy wiedzieć, że każde z tych podejść posiada specyficzne metody oraz techniki, o wyborze których decyduje tylko i wyłącznie osoba uprawniona a więc rzeczoznawca majątkowy.

Formularz kontaktowy

 Wszelkie pytania związane z działalnością firmy prosimy kierować do nas poprzez  podane dane adresowe.

 

Dane adresowe

Biuro Wycen Majątkowych
DOBRE LOKUM
ul. Brzozowicka 3
42-500 BĘDZIN
+48  535 161 456
poczta

 

Facebook